.: IPN 0222/92 :.
teczka Zbigniewa Saraty
kryptonim "INŻYNIER"

Na stronie zamieściłem oryginalną zawartość mojej teczki odebranej z IPN 13 marca 2004 po kilkuletnim oczekiwaniu. Do zeskanowania materiału i opublikowania go zachęciła mnie bezpośrednio wrzawa wokół tak zwanej "listy Wildsteina". Uważam, iż materiały archiwalne IPN powinny być w jak największym stopniu publicznie dostępne. Ponieważ zdaję sobie sprawę, iż IPN nie dysponuje (pomijając aspekty prawne) technicznymi możliwościami udostępnienia wszystkich dokumentów publikuję dotyczące mnie materiały apelując jednocześnie do innych posiadaczy teczek aby również to zrobili.

tom1

tom 2

tom 3

pdf

pdf

pdf

W kilka tygodni po złożeniu kolejnego wniosku uzyskałem nazwiska rozpracowujących mnie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

funkcjonariusze 1

funkcjonariusze 2


Po piętnastu miesiącach od złożenia wniosku dostałem też nazwiska dwóch tajnych współpracowników. W dalszej kolejności - na początku czerwca 2009 otrzymałem rozpracowane nazwisko TW Piegus. We wrześniu 2009 odebrałem w IPNie nazwisko TW Anna. W dalszym ciągu oczekuję na dane personalne następnych. Mam zamiar podać do publicznej wiadomości również ich nazwiska.

TW Ryszard

TW Zabłocki

TW Piegus

TW Anna

 

Jeszcze parę dokumentów związanych z procedurą (wnioski, protokoły i zaświadczenia).

przesunięcie terminu

zaświadczenie o statusie

protokół wydania teczki

wniosek

 

zaświadczenie o internowaniu

protokół wydania noty

zgoda na udostępnienie

 

 


Ponieważ już straciłem trochę czasu na przeczytanie materiałów wskażę odnośniki do bardziej (moim zdaniem) interesujących tematów. Najbardziej interesowali mnie donosiciele nazywani fachowo TW. Na początku zaznaczę od wskazania stron, na których znajdują się meldunki opracowanie na podstawie informacji kapusiów.

"Rafał"  

tom 1, karty 55,  68,  69,  72,  199,  214

"Anna"  

tom 1, karty 57,  68,  74,  78,  79,  81,  84,  89,  91,  208,  217,  219,  220,  224,  225,  232,  236,  tom 2, karty 12,  14,  16,  18,  19,  22,  24,  50,  52,  53,  56,  63,  67,  68,  84,  85

"Ryszard"  

tom 2, karta 62

"Zabłocki"  

tom 2, karta 87


Do 10 maja 2006 sądziłem, że wymienione niżej kryptonimy również odnoszą się do tajnych współpracowników. Tego dnia odbierałem z IPNu noty dotyczące danych identyfikacyjnych informatorów o kryptonimach Ryszard oraz Zabłocki i dowiedziałem się, iż źródło nie musi oznaczać kapusia. Może to być podsłuch telefoniczny lub podsłuch mieszkania. Jakież było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się kim jest Satrapa. To ... ja. Oczywiście nie składałem donosów sam na siebie. Kryptonim oznaczał podsłuch telefoniczny - najprawdopodobniej w mieszkaniu moich rodziców.

"Piegus"  

tom 1, karta 53

"Satrapa"  

tom 1, karty 59,  76,  87,  109,  186,  207,  215,  216

"Watra"  

tom 1, karty 103,  105,  134,  144,  148.

"Graf"  

tom 1, karta 59,  tom 2, karta 20Angażując się w działalność opozycyjną oczywiście liczyłem się z pewnymi szykanami. Trzeba przyznać, że "władza ludowa" była względnie łagodna. Wstrzymywano mi zaledwie paszport 142, 187, 231, prowadzono inwigilację 114, 189, 201, 229, 230 czy podkręcano rodzinne nieporozumienia 207. Zabawne jest jak wysocy funkcjonariusze (generałowie wojska i milicji) byli zaangażowani w wyślizganie mnie z prac zleconych 143 i 146.

Ponieważ w SB pracowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi i pomagała im jeszcze milicja - musiało być widać efekty pracy. Teczka pęczniała więc od analiz 22, 61 oraz planów przedsięwzięć operacyjnych 12, 71 czy 213. W materiałach znajdują się takie głupoty jak "szyfrogram tajne specjalnego znaczenia - egzemplarz pojedynczy" 203.

Nie mogło zabraknąć również materiałów dotyczących próby zorganizowania przeze mnie manifestacji pod ambasadą Iranu (również biuletynów nasłuchu audycji radia "Wolna Europa") 94 i 113. Od siebie dodałem oryginalną audycję w formacie MP3 (uwaga, 2,8 MB). Pokaźną ilość mają też opisy mojego jednoosobowego strajku i rozrzucenia ulotek z gmachu Polskiej Agencji Prasowej: 153, 157, 163, 167, 172, 175, 191, 193. Strajku - a właściwie żądań socjalnych jest mi dzisiaj wstyd, ale cóż - byłem znacznie młodszy.

Drugi tom jest poświęcony głównie zakładanemu przy moim udziale stowarzyszeniu "Patronat". Ta antysocjalistyczna organizacja 99 stawiała sobie za cel wspomaganie osób uwięzionych i ich rodzin. Teczka w dalszym ciągu pęczniała od analiz 26, wniosków 34, kwestionariuszy 36, opinii 89 i notatek 110. Gdzie niegdzie są jeszcze drobne ślady szykan - zakładanie podsłuchu 54, 62, czy sprawy paszportowe ojca 64. Nie dowiem się nigdy co było w zniszczonych materiałach:93 i 97. Dziwnym trafem ubecja nie próbowała fałszować mojej lojalki, ograniczając się do podania skrótowej informacji o tym co myślę na temat złożenia podpisu pod takim dokumentem: 89.

Kilka kartek trzeciego tomu było chyba skompletowanych przez IPN w ostatniej chwili i nie mam tam moim zdaniem nic specjalnie interesującego.

Z lektury teczki wywnioskowałem jednak, że ubecja znała w zasadzie tylko jawne działania. Sprawy zaopatrzenia, kolportażu wydawnictw (przyznaję się bez bicia - nie drukowałem) i transportu wydają się być poza zasięgiem władz. I to mnie do tej pory bardzo cieszy.

Na koniec słowa uznania mojej kochanej żonie - Zosi, która pracowicie skanowała te kilkaset stron. Gdyby nie Jej poświęcenie przy ogłupiającym zajęciu nie miałbyś Drogi Internauto możliwości zapoznawania się z kawałkiem PRLu.


Po paru latach wystąpiłem do IPN o dostarczenie akt bez zaczernień. 22 kwietnia 2015 dostałem płytę z dwoma plikami PDF raz 2 cm kopii nowych dokumentów. Nowe kartki wnoszą niewiele, ale dla mnie mają wartość sentymentalną. zawartość płyty od razu wieszam.

 

 

Protokół wydania kopii dokumentów

Różne dokumenty znalezione przez IPN

BU 0222_92 t. 1

BU 0222_92 t. 2

pdf

pdf

pdf

pdf

Wśród dokumentów znalazły się między innymi protokoły z zatrzymania po demonstracji w Gdańsku w 1979 roku, moje sprawy paszportowe,  dokumenty z internowania i protokoły przeszukań. 

 

 

IPN Gd 286/2 t.4

IPN Gd 286/1 t.2

IPN Gd 013/136 t. 12

pdf

pdf

pdf

 


Historia poszukiwania dotyczących mnie materiałów wydaje się być zakończona. 15 grudnia 2015 dostałem z Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie pismo BUWa-IV-55100-617(15)/14 w którym stwierdzono, że więcej informacji na mój temat się nie znajdzie.

BUWa-IV-55100-617(15)/14

pdf


Połasiwszy się na 400+ w końcu złożyłem wniosek o powtórną lustrację i po trzech miesiącach oczekiwania otrzymałem decyzję nr 2926/OP/17 Prezesa IPN z dnia 8 listopada 2017 stwierdzającą, że nie kapowałem. Oprócz decyzji dostałem informację BU IV-3-5373-1367/17 o przebiegu działalności opozycyjnej i doznanych represjach.

decyzja 2926/OP/17

pdf


Na przełomie 2018 i 2019 roku napisałem do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury ze względu na wykonywanie prac zleconych na PW po wyrzuceniu mnie z pracy w PAP w kwietniu 1980. Wnioskowałem o uwzględnienie hipotetycznych zarobków z prac zleconych w czasie pozbawienia wolności. Pod koniec 2020 roku przypomniałem sobie o śledztwie w związku z bezprawnym pozbawieniem mnie wolności. IPN na moją prośbę przysłał dokumenty związane z internowaniem.

zaświadczenie S 28.2005.Zk

pdf


W 2021 roku przypomniałem sobie o tym, że IPN nie znalazł ani żadnych materiałów dotyczących moich radiowych podsłuchów milicji ani dotyczących konstruowania nadajnika na pasmo fonii II programu TV. Napisałem zatem stosowny wniosek i po niedługim czasie zostałem poproszony o odbiór znalezionych dokumentów. Ponieważ jest tego sporo zamieszczam na osobnej stronie.

mój wniosek

pdf

pismo z IPN

pdf

przekazane dokumenty

 


 

A gdybyś przypadkiem chciał poznać mnie dokładniej – poczytaj co napisałem o sobie.

 

Uwagi i komentarze dotyczące strony proszę wpisywać do formularza.